Share danh sách GOV + EDU có thể bơm link

link-gov-edu

Trong quá trình làm SEO suốt 5 năm qua, mình luôn sử dụng link Gov và Edu để tăng độ trust cho các trang web. Đây là danh sách các website Gov và Edu mà bạn có thể sử dụng để đặt link.

http://ttth-stc.quangbinh.gov.vn/vi/forum
http://nghihung.gov.vn/
http://cambinh.gov.vn/
http://sotaichinh.phutho.gov.vn/Forums/ForumView.aspx?ItemID=4&pageid=12&mid=181
http://www.fcsa.gov.ae/EnglishHome/ForumEn/tabid/308/forumid/12/scope/threads/Default.aspx
http://forum.dolab.gov.vn/profile/yennhikorea-11773.aspx
http://tangtruongxanh.quangnam.gov.vn/dang-tin-rao-rat.html
http://diendan.haugiang.gov.vn/default.aspx?g=topics&f=19
http://ccbp.mpi.gov.vn/Default.aspx?tabid=126&forumid=1&scope=threads
http://kttv.gov.vn/forums
http://thanhdoanvinh.gov.vn/forum/
http://xaquyloc.gov.vn/dien-dan.aspx
http://kktvungang-hatinh.gov.vn/forum
http://forum.rfd.gov.vn/member.php?6188-kimkangno98
http://hotro.treem.gov.vn/Default.aspx?tabid=238
http://ducvinh.gov.vn/forum/
http://hatinhez.gov.vn/forum/
http://forum.chureboard.gov.np/forums/forum/test-forum/
http://ict.sonla.gov.vn/forum/
http://diendan.bhxh.laichau.gov.vn/
Edu, GOV nước ngoài:
http://inter.med.sumdu.edu.ua/index.php/uk/component/kide – chưa biết cách đặt
http://www.med.alexu.edu.eg/micro/2013/07/13/posts-with-slider/ – blog comment wordpress

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

TRIỆU PHÚ TRẺ
Register New Account
Reset Password